Актуальні питання викладання юридичних дисциплін державознавчого спрямування

Метою курсу «Актуальні питання викладання юридичних дисциплін державознавчого спрямування» є підвищення рівня умінь, навичок та знань педагогічних та науково-педагогічних працівників у використанні мультимедійних та інтерактивних технологій в освітньому процесі, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своєї педагогічної функції.

Курс рекомендовано для:
•    педагогічних працівників;
•    науково-педагогічних працівників.

У ході курсу педагогічні та науково-педагогічні працівники навчаться:

  • використовувати сучасні форми викладання для вирішення проблем i завдань в освітньому середовищі, у професійній взаємодії, спілкуванні, тощо; 
  • організовувати освітній процес, здійснювати контроль i моніторинг його якості; 
  • оцінювати перспективи новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі;
  • обирати оптимальні форми та інструменти для навчання під час викладання дисциплін державно-правового циклу;
  • створювати та застосовувати електронні (дистанційні) курси, навчально-методичні матеріали тощо;
  • проводити інтерактивні лекції, практичні заняття, колоквіуми, семінари тощо;
  • організовувати зворотній зв'язок в аудиторії. 

З чого складається курс?

Курс складається з 2-х тематичних модулів.
Кожен модуль містить:

теми;
кожна тема охоплює заняття;
кожне заняття вміщує:
відеолекцію від лектора у записі;
презентацію від експерта;
додаткову інформацію до відеолекції;
матеріал для завантаження.
У кінці навчання підсумкове тестування та робота над помилками.
ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ НА КУРСІ
1.    Після оплати курсу Ви надсилаєте на електронну адресу atc.org.ua@gmail.com скан квитанції про оплату (PDf) або скрін про успішну оплату (приміром, у випадку оплати за реквізитами у Приват24).
2.    Після опрацювання Вашого замовлення і у випадку успішної оплати, Вам буде відкрито курс у ті дати, які Ви обрали під час запису на курс. 
3.    Для навчання Ви заходите через кнопку «Вхід» у свій Кабінет і у вкладці «Мої курси» розпочинаєте своє навчання.
4.    Самостійно переглядаєте заняття у зручний час. Так як курс записано онлайн, то навчання відбувається постійно, без прив’язки до набору групи, місця та часу.
5.    Після успішного вивчення всіх модулів та виконання підсумкового тесту, у Вашому Кабінеті з’явиться Ваш сертифікат, а оригінал буде надіслано на ту адресу Нової пошти, яку Ви вказали під час реєстрації на курс.

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Курси підвищення кваліфікації для педагогів та науково-педагогічних працівників «Актуальні питання викладання юридичних дисциплін державознавчого спрямування» дає Вам можливість отримати офіційний сертифікат,  який відповідає усім вимогам чинного законодавства та буде підтвердженням проходження підвищення кваліфікації як педагога, науковця, викладача, а також цей офіційний сертифікат про підвищення кваліфікації Ви зможете подати за місцем роботи як підтвердження успішного проходження курсу з підвищення кваліфікації та отримання 1,5 ЄКТС (45 годин).

Тривалість1 місяць
Кількість годин45 годин
Сертифікатпо закінченню
Вартість750 ₴

Програма курсу

Модуль 1

Загальні питання викладання навчальних дисциплін державознавчого спрямування

Поняття державознавчих правових дисциплін та особливості їх викладання. Стандарти Вищої юридичної освіти в Україні та їх вплив на викладання дисциплін державознавчого циклу. Місце державознавчих правових дисциплін в навчальному плані ЗВО. Зміст програми державознавчих правових дисциплін. Особливості структури програми юридичних дисциплін державознавчого спрямування.  Основні проблеми викладання державознавчих дисциплін в юридичних закладах освіти. 
 

Проблеми інтеграції дисциплін державознавчого спрямування в навчальний процес. Доктринальні основи дисциплін державознавчого спрямування: теоретичні засади, концепції, підходи та їх взаємозв'язок з практикою.  Проблеми взаємодії між доктринальним та нормативно-правовим забезпеченням викладання дисциплін державознавчого спрямування, зокрема проблеми узгодження доктринальних підходів з динамічним нормативно-правовим регулюванням. Оцінка впливу не достатнього доктринального та нормативно-правового забезпечення на якість викладання дисциплін державознавчого спрямування, а також підготовку фахівців у відповідній сфері.
 

Модуль 2

Сучасні методики викладання дисциплін державознавчого спрямування

Концепції навчання: інформаційний підхід у навчанні; діяльнісний підхід у навчанні; особистісно-орієнтований підхід у навчанні. Характеристика навчальної дисципліни державознавчого циклу та особливості її викладання. Системність. Методи дослідження. Порівняння Активна взаємодія. Практична складова. Актуальність. Контекстуалізація. Критичне мислення. Комунікація. Толерантність та розуміння. 
Форми викладання юридичних дисциплін державознавчого спрямування. Лекція як організаційно-методична форма навчання. Семінари, практичні заняття: сутність та місце у навчальному процесі. Інноваційні форми викладання: проектна робота, кейс-метод, моделювання судового процесу, гра-симуляція, дистанційне навчання 
 

Поняття методів та прийомів викладання у закладах вищої освіти. Співвідношення навчальних методів та прийомів у викладанні дисциплін державознавчого спрямування. Роль прийомів для досягнення конкретної  мети викладання навчальних дисциплін державознавчого циклу. Особливості застосування прийомів викладання державознавчих дисциплін при дистанційному навчанні.
Сучасні виклики онлайн викладання навчальних дисциплін державознавчого циклу. Напрями подолання проблемних аспектів взаємодії з аудиторією. Перспективи удосконалення дистанційного викладання навчальних дисциплін державознавчого циклу.
 

Підсумковий тест