Експертно-дослідна діяльність у галузі права

Правозастосовна практика часто пов’язана з вирішенням виключних правових проблем, необхідністю доктринального тлумачення норм права, актів індивідуальної дії або умов договору, що потребують наукового аналізу. 
    У передбачених законом випадках, для забезпечення всебічного розгляду судової справи, учасники процесу принагідно послуговуються таким інструментом, як висновок експерта у галузі права.
    Нормопроєктна діяльність, що є основою правотворчого та законотворчого процесів також здійснюється із залученням наукових кадрів і проводиться у формі прикладних або фундаментальних науково-дослідних розробок. 
    Ми маємо багаторічний досвід у проведенні науково-правових досліджень та підготовці науково-правових, експертних висновків в усіх галузях права.       
 

На базі Науково-дослідницького сектору Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на договірних умовах надаються такі послуги:
1. Підготовка науково-правових висновків з окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення.
2. Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу».
3. Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу.
4. Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ  з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо.
5. Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету.

Начальник науково-дослідницького сектору, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Ісаєв Арсен Миколайович

тел.:
(050) 533-31-86
(057) 704-92-51 
e-mail:
a.m.isayev@nlu.edu.ua
bitishu300@gmail.com 
адреса:
61024 м. Харків, вул. Пушкінська 77, каб. 516
 

Тривалістьза запитом
Кількість годинза запитом
Сертифікатпо закінченню
Вартістьдоговірна