Інноваційні технології викладання аграрно- та земельно-правових дисциплін у сучасному інформаційному просторі: методичний та науково-практичний аспекти

Метою курсу «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АГРАРНО- ТА ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: МЕТОДИЧНИЙ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ» є підвищення рівня умінь, навичок та знань педагогічних, науково-педагогічних працівників, держслужбовців, здобувачів освіти, адвокатів у використанні мультимедійних та інтерактивних технологій в освітньому процесі при викладанні аграрно- та земельно-правових дисциплін, вдосконалення професійних та науково-практичних знань у сфері новелістичних аграрних та земельних правовідносин, необхідних для виконання своїх функцій у процесі здійснення освітньої, наукової та правничої діяльності, а також розвитку кар’єри.
Курс рекомендовано для: 

 • педагогічних працівників; 
 • науково-педагогічних працівників;
 • держслужбовців;
 • здобувачів освіти;
 • адвокатів.

У ході курсу слухачі навчаться: 

 •  вільно використовувати основні SMART технології, інтерактивні методики та освітні сервіси, бази даних  в процесі викладання аграрного та земельного права, для вирішення проблем i завдань у професійній взаємодії, правничій, науковій діяльності,  тощо;
 • організовувати освітній процес та активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів в умовах очного та дистанційного навчання, здійснювати контроль i моніторинг його якості за допомогою сучасних діджитал технологій; 
 • інструментарію для формування Soft Skills під час дистанційного навчання  у здобувачів вищої освіти з метою їх працевлаштування та побудови успішної кар’єри в майбутньому;
 • наближати результати навчання та наукової діяльності до сучасних вимог практичної діяльності суб’єктів господарювання;
 • виявляти проблеми, колізії та особливості у правовому регулюванні новелістичних відносин у сфері агробізнесу, пропонувати способи їх вирішення з використанням  сучасних досягнень аграрно-правової науки;
 • застосовувати законодавчі приписи щодо відновлення земель в умовах воєнного стану та в повоєнний період;
 • демонструвати знання і розуміння специфіки судового захисту земельних прав за особливих умов;
 • аналізувати перспективи комплексного плану просторового розвитку території з точки зору захисту прав інвесторів та відбудови населених пунктів;
 • протидіяти стресу та підвищувати мотивацію в освітній, науковій і професійній діяльності.

З чого складається курс: 
• Курс складається з 2 тематичних модулів. 
Кожен модуль містить: 
теми; 
кожна тема охоплює заняття; 
кожне заняття вміщує: 
відеолекцію від лектора у записі; 
презентацію від експерта; 
додаткову інформацію до відеолекції; 
матеріал для завантаження. 
• У кінці навчання підсумкове тестування та робота над помилками. 
ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ НА КУРСІ 
1. Після оплати курсу Ви надсилаєте на електронну адресу atc.org.ua@gmail.com скан квитанції про оплату (PDf) або скрін про успішну оплату (приміром, у випадку оплати за реквізитами у Приват24).
2. Після опрацювання Вашого замовлення і у випадку успішної оплати, Вам буде відкрито курс у ті дати, які Ви обрали під час запису на курс.
3. Для навчання Ви заходите через кнопку «Вхід» у свій Кабінет і у вкладці «Мої курси» розпочинаєте своє навчання.
4. Самостійно переглядаєте заняття у зручний час. Так як курс записано онлайн, то навчання відбувається постійно, без прив’язки до набору групи, місця та часу.
5. Після успішного вивчення всіх модулів та виконання підсумкового тесту, у Вашому Кабінеті з’явиться Ваш сертифікат, а оригінал буде надіслано на ту адресу Нової пошти, яку Ви вказали під час реєстрації на курс. 
 

Тривалість1 місяць
Кількість годин60 годин
Сертифікатпо закінченню
Вартість1100 ₴

Програма курсу

Модуль 1

Новітні підходи до методики викладання аграрно- та земельно-правових дисциплін в умовах діджиталізації

Цифрова трансформація – головний тренд та ефективний інструмент сучасної вищої юридичної освіти. Сутнісні характеристики, переваги та можливості інтерактивних інформаційних ресурсів у забезпеченні дистанційного навчання. Освітні е-платформи: Zoom, Microsoft Teams, Google Class, тощо, як інструмент комунікації та спільної роботи при викладанні аграрного та земельного права. Гейміфікація освітнього процесу. Академічна доброчесність та якість освіти в умовах е-дистанційної юридичної освіти. Використання інноваційних онлайн SMART-технологій у галузі освіти та наукової діяльності. Дистанційне навчання (Moodle, E-learning, Mlearning). Електронні бібліотеки, мобільні технології; хмарні технології блокчейн; штучний інтелект. Використання освітних сервісів: Spongelab (платформа для персоналізованої наукової освіти), WorldofClasscraft (ігрова платформа для рольового проєктування навчання, проведення засідань наукового гуртка), Kahoot! (онлайн-сервіс для створення інтерактивних практичних кейсів, а також проведення поточного та підсумкового тестування студентів), Worldwoll (онлайн-платформа інтерактивних вправ, створення ділових ігор для практичних занять, інструмент для створення інтерактивних та друкованих підручників, навчальних посібників, матеріалів лекцій), Jamboard  (цифрова дошка, яка забезпечує спільну роботу для студентів в групах) та ін.
Інтерактивні технології навчання як засіб інтенсифікації навчального процесу та активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Особливості методів та форм інтерактивного навчання та їх застосовування при організації викладачем роботи зі студентами. Основні форми інтерактивного навчання студентів при вивченні аграрного та земельного права: індивідуальна, парна, групова. Інтерактивні лекції. Мультимедійні підручники та навчальні посібники.  Забезпечення практичної складової у викладанні аграрного та земельного права. Викладання аграрного та земельного  права на базі практичних кейсів. Проєктні технології в аграрному та земельному праві. Ділова гра як форма проведення практичних занять.  Особливості й переваги проведення засідань наукового гуртка в умовах цифровізації юридичної освіти. Електронне тестування як форма поточного та підсумкового контролю в процесі викладання аграрного та земельного права.  Розроблення когнітивних тестів з урахуванням загальних критеріїв якості тестування. Діджиталізація та особливості дистанційної форми складання іспитів, заліків, захисту курсових робіт з аграрно- та земельно-правових дисциплін. 
Перетворення стресу на ресурс. Професійне вигорання: основи протидії. Сучасні можливості підвищення мотивації студентів до навчання. Педагогічні інновації у світових освітніх системах. Основи педагогічної психології та сучасні освітні технології. Мотивація та траєкторія особистісного розвитку (коучинг технологія). Здатність забезпечувати власні потреби та досягати цілей шляхом створення партнерських відносин з іншими, уміння організувати командну роботу в закладі освіти та підтримувати позитивний мікроклімат. Усвідомлення цінності командної взаємодії та необхідності створення сприятливого середовища для розвитку творчих здібностей учасників освітнього процесу. Надання викладачам інструментарію для формування у студентів Soft Skills під час дистанційного навчання та розвитку цих навичок у здобувачів вищої освіти з метою їх працевлаштування та побудови успішної кар’єри в майбутньому.
 

Модуль 2

Актуальні питання новелістичних аграрних та земельних правовідносин в умовах сучасних викликів

Основні тренди у сфері діджиталізації землекористування. Реформування Держгеокадастру. Створення національної інфраструктури геопросторових даних. Як «земля у смартфоні» вплине на ефективність використання земель сільськогосподарського призначення. Процедура проведення земельних торгів: проблеми і переваги для бізнесу та громадян. Сучасні діджитал-технології у сільськогосподарському виробництві, точне землеробство. Блокчейн технології в агробізнесі. Державний аграрний реєстр: можливості та переваги. Єдиний державний реєстр судових рішень та База правових позицій  Верховного суду як інструменти належного правозастосування в аграрному та земельному праві.

Сталий розвиток як тренд права агробізнесу. Правове регулювання агроінноваційних відносин у сфері агробізнесу. Агроенергетика як складова агробізнесу: правові засади та перспективи розвитку. Сучасні аграрні біотехнології та біобезпека в агросфері. Органічна Україна. Диверсифікація агробізнесу (нішеві культури, несільськогосподарське підприємництво). Логістичні аграрні правовідносини. Правові засади агроекспортних відносин. Медіація в агросфері. Новели законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Інвестування та стартап проєкти в агросфері. Аграрні права. Аграрні розписки як засіб кредитування агробізнесу. Новели фермерського та кооперативного законодавства. Аграрні правопорушення та засоби їх попередження. 

Характеристика сучасного стану земель в умовах глобальних викликів. Правовідносини щодо відновлення земель як окремий вид земельних відносин. Проблеми правового забезпечення відновлення земель. Інноваційні заходи відновлення земель. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам внаслідок надзвичайних ситуацій, забруднення та засмічення. Напрями вдосконалення правового забезпечення відновлення земель.

Правове забезпечення участі  територіальних громад у просторовому розвитку територій. Оновлена система просторового планування. Аналіз європейських систем просторового планування. Комплексний план просторового розвитку території та  захист прав інвесторів, основи land development. Забезпечення реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» у практичній діяльності. Процедура СЕО (стратегічна екологічна оцінка)  у європейських країнах та в Україні як інструмент верифікації планувальних рішень.
 

Підсумковий тест