Кадри та фінанси: практичні поради для бізнесу

Метою курсу «Кадри та фінанси: практичні поради для бізнесу» є підвищення рівня умінь, знань та практичних навичок і розуміння принципів HR- менджменту, правового механізму розстановки й управління персоналом, вирішення прикладних проблем,  пов’язаних з кадровими питаннями та аналіз практики їх застосування, а також щодо питань оподаткування доходу у вигляді заробітної плати чи винагороди за цивільними та трудовими договорами, контролю щодо детінізації відносин у сфері зайнятості та доходів населення та відповідальності  роботодавця за  неоформлення трудових відносин та виплату доходу найманим працівникам без оподаткування.

Курс рекомендовано для:

 • власників бізнесу;
 • юристів суб’єктів господарювання; 
 • HR-менеджерів;
 • працівників кадрових служб та служб роботи з персоналом;
 • посадових особи  органів податкової служби (державний інспектор податкового аудиту та правового забезпечення);
 • особам, відповідальним за ведення військового обліку;
 • та усім, хто бажає підвищити свій рівень з кадрового та фінансового документування.

У ході курсу слухачі навчаться:

 • ефективно проводити оформлення трудових відносин, розумітися на процедурі прийняття на роботу;
 • вирішувати основні проблеми правозастосування притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівника; 
 • розуміти завдання, функції та види оцінювання персоналу та правові наслідки атестації працівників;
 • самостійно готувати проєкти індивідуальних актів з кадрових питань та локальних актів;
 • обирати більш вигідніші види договорів для оптимізації витрат на оплату праці;
 • самостійно готувати проєкти актів за результатами перевірок дотримання законодавства в сфері оформлення трудових відносин;
 • визначати особливості оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та винагороди за цивільно-правовими договорами;
 • визначати заходи відповідальності за порушення роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та оподаткування виплачених доходів.

З чого складається курс:

Курс складається з 3-х тематичних модулів.

Кожен модуль містить:

 • теми;
 • кожна тема охоплює заняття;
 • кожне заняття вміщує:
 • відеолекцію від лектора у записі;
 • презентацію від експерта;
 • додаткову інформацію до відеолекції;
 • матеріал для завантаження.

У кінці навчання підсумкове тестування та робота над помилками.


ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ НА КУРСІ

1.Після оплати курсу Ви надсилаєте на електронну адресу atc.org.ua@gmail.com скан квитанції про оплату (PDf) або скрін про успішну оплату (приміром, у випадку оплати за реквізитами у Приват24).

2.Після опрацювання Вашого замовлення і у випадку успішної оплати, Вам буде відкрито курс у ті дати, які Ви обрали під час запису на курс.

3.Для навчання Ви заходите через кнопку «Вхід/Реєстрація» у свій Кабінет і у вкладці «Мої курси» розпочинаєте своє навчання.

4.Самостійно переглядаєте заняття у зручний час. Так як курс записано онлайн, то навчання відбувається постійно, без прив’язки до набору групи, місця та часу.

5.Після успішного вивчення всіх модулів та виконання підсумкового тесту, у Вашому Кабінеті з’явиться Ваш сертифікат, а оригінал буде надіслано на ту адресу Нової пошти, яку Ви вказали під час реєстрації на курс.

Тривалість2 місяця
Кількість годин90 годин
Сертифікатпо закінченню
Вартість1150 ₴

Програма курсу

Модуль 1

Правові засади кадрового менеджменту

Документи, що надаються особою при прийнятті на роботу. Обмеження трудових прав при прийнятті на роботу. Необґрунтована відмова при прийнятті на роботу. Випробування як додаткова умова трудового договору. Фактичний допуск до роботи.

Правове регулювання професійного розвитку працівників. Діяльність роботодавця у сфері професійного розвитку працівників. Зміст обов’язку працівника підвищувати свою кваліфікацію. Професійне навчання працівників. Організація професійного навчання на виробництві. Суб’єкти кадрового забезпечення професійного навчання працівників у роботодавця. Завдання, функції та види оцінювання персоналу. Процедури проведення оцінювання персоналу. Загальні правила проведення атестації. Правові наслідки атестації.


Трудові обов’язки працівника. Порядок встановлення дисциплінарного проступку. Процедура накладення дисциплінарного стягнення: про що варто пам’ятати. Дисциплінарні звільнення: погляд Верховного Суду. Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників. Обмежена і повна матеріальна відповідальність, порядок притягнення працівника. Основні проблеми правозастосування, що виникають під час вирішення трудових спорів.

Локальні акти: поняття, порядок розробки, прийняття та внесення змін. Колективний договір як основне джерело локальної нормотворчості. Правила внутрішнього трудового розпорядку: поняття, структура, порядок розробки та затвердження. Особливості розробки та впровадження штатного розпису. Інші локальні акти: положення про преміювання, положення про структурний підрозділ, накази роботодавця, посадові та робочі інструкції.
Поняття та класифікація індивідуальних актів, що регулюють трудові правовідносини. Види трудових договорів. Розпорядчі документи (накази, розпорядження). Розроблення та впровадження посадових та робочих інструкцій. Процедура ознайомлення працівників з кадровими документами. Порядок оформлення припинення трудових правовідносин. 

Модуль 2

Правове регулювання оподаткування доходів за трудовим та цивільно-правовим договорами

Особливості нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Нарахування та сплата ЄСВ. Нарахування та сплата військового збору . Податкова соціальна пільга: поняття та порядок застосування. 
Особливості нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Нарахування та сплата ЄСВ. Нарахування та сплата військового збору . порядок оподаткування доходів у разі укладення ЦПД з ФОП. 
 

Поняття легалізації трудових відносин. Легалізація зайнятості. Легалізація заробітної плати. Детінізація  трудових відносин. Підстави та порядок проведення перевірок дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та оподаткування виплачених доходів.
Види відповідальності за  не оформлення трудових відносин та виплату доходу найманим працівникам без оподаткування. Фінансова відповідальність: порядок застосування та судова практика з цих питань. Адміністративна відповідальність: порядок притягнення  та суб'єкти відповідальності.   
 

Модуль 3

Основи військового обліку

Військовий обов’язок: загальні положення, правові засади. Механізм забезпечення військового обов’язку. Військовий облік (приписка, призов, відстрочка, звільнення). Види військового обліку. Призовні комісії. Особливості військового обліку у воєнний час. Мобілізація. Повноваження публічної адміністрації щодо забезпечення мобілізації.
Види юридичних конфліктів, які виникають під час мобілізації та військового обліку, їх особливості. Характеристика та розмежування адміністративних правопорушень та злочинів у сфері військового обліку. Види проступків у царині військового обліку та мобілізації. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Можливі помилки у діяльності  уповноважених органів. Оскарження рішень та дій органів, що здійснюють публічне адміністрування у сфері військового обліку та мобілізації.
 

  Організаційно-правові засади військового обліку. Обов’язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. Загальний та спеціальний військовий облік військовозобов’язаних та резервістів. Комплекс повноважень співробітників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою ведення персонального військового обліку. Перевірка стану організації та ведення військового обліку. Організація та забезпечення усунення виявлених недоліків. Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів обліку результатів перевірки.
  Правове регулювання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Категорії військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню. Алгоритм бронювання військовозобов’язаних працівників. Відстрочка від мобілізації: термін дії, анулювання. Критерії та порядок визначення підприємств (установ, організацій) критично важливими в особливий період.
    Мета, завдання військового обліку та обовʼязки призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Соціальні гарантії для працівників, які прийняті або призвані на військову службу.   Порядок військового обліку залежно від галузевої належності роботодавця. Відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Підсумковий тест