Угода користувача

Угода про умови користування Сайтом


Ця Угода укладена між Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (далі — надавач послуг) і  будь-якою особою, яка  після прийняття умов цієї Угоди стає Користувачем Сайту https://atc.org.ua, надалі іменованим «Користувач», разом за текстом Угоди іменовані «Сторони», а окремо — «Сторона».
Ця Угода частиною Договору публічної оферти, тобто є еквівалентом «усної угоди», не вимагає двостороннього підписання, дійсна в електронному вигляді і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. Терміни і визначення
1.1. Сайт (освітня платформа АТС) — сукупність програмних і апаратних засобів для ЕОМ, які забезпечують публікацію для загального огляду інформації і даних, об’єднаних загальним цільовим призначенням, за допомогою технічних засобів, що використовуються для зв’язку між ЕОМ в мережі Інтернет. Під Сайтом в Угоді розуміється Сайт, на якому розташована Єдина Система Реєстрації і Авторизації користувачів, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою https://atc.org.ua. Сайт є об’єктом авторського права і в якості складного твору, а також «компіляції даних» («бази даних»), охороняється згідно із Законом України «про авторське право і суміжні права».
1.2. Власник хостингу та домену Сайту — Луценко Олена Євгенівна (яка надає можливість тимчасово використовувати Сайт для потреб Науково-освітнього Центру професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і в будь-який момент на її розсуд може припинити надавати таке право).
1.3.Адміністратор Сайту – власник домену та хостингу сайту. 
1.4. Контентом Сайту визнаються усі об’єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об’єкти та їх підбірки. Власник Сайту має виняткові права на володіння, використання та розпорядження Сайтом, включаючи увесь контент Сайту.
1.5. Користувач — користувач мережі Інтернет, зокрема, Сайту і що має свою особисту сторінку (профіль/аккаунт).
1.6. Профіль/аккаунт — особиста сторінка Користувача на Сайті.
1.7. Облікова інформація — унікальне ім’я Користувача (логін) і пароль для входу на Сайт, що вказуються Користувачем під час реєстрації на Сайті. Реєстрація на Сайті надає Користувачеві право отримувати доступ до інформаційних ресурсів, розміщених на Сайті.
1.8. Модерація — перегляд Власником Сайту розміщуваної (чи планованою до розміщення — Премодерація) на Сайті Користувачем інформації на предмет її відповідності положенням даної Угоди.

2. Предмет угоди
2.1. Адміністратор Сайту надає Користувачу право отримувати доступ до сервісів Сайту, при цьому обов’язковою умовою є прийняття, дотримання Користувачем і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених даною Угодою.
2.2. Науково-освітній Центр професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center)  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого залишає за собою право змінювати умови даної Угоди і усіх її невід’ємних частин без узгодження з Користувачем, але з повідомленням останнього за допомогою розміщення на Сайті нової редакції Угоди або якої-небудь її невід’ємної частини, що піддалася змінам. Зважаючи, що інформаційна розсилка може бути визнана Сторонами спамом, Користувач зобов’язується не менше одного разу на місяць знайомитися зі змістом Угоди, розміщеного на Сайті, в цілях своєчасного ознайомлення з його змінами. Нова редакція Угоди або будь-якої її невід’ємної частини набуває чинності з моменту публікації на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений Адміністратором Сайту при їх публікації. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на Сайті в публічному доступі за адресою https://atc.org.ua.
3. Права і обов’язки Адміністратора Сайту
3.1. Адміністратор Сайту зобов’язується:
3.1.1. Надавати Користувачу права, вказані в 2.1. цієї Угоди. Доступ до Сайту надається шляхом закріплення за Користувачем Облікової інформації за адресою https://atc.org.ua.
3.1.2. Надавати Користувачеві можливість самостійно публікувати інформацію про себе.
3.1.3. Не розголошувати третім особам Облікову інформацію Користувача.
3.1.4. Забезпечувати цілодобову доступність сервера, на якому розташований Сайт, за винятком часу проведення профілактичних робіт чи інших форс-мажорних обставин.
3.2. Адміністратор Сайту має право:
3.2.1. У разі порушення Користувачем умов Угоди, направити Користувачеві попередження, що містить перелік порушень. У разі, якщо Користувач не усуне порушення протягом одного дня з моменту направлення йому повідомлення або повторно порушить вказані умови, Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Угоди, заблокувати доступ Користувача до його Профілю і анулювати Профіль Користувача.
3.2.2. Здійснювати модерацію у випадках, коли інформація, що розміщується Користувачем, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, релігійними, соціальними ознаками; пропагує вживання наркотичних і інших засобів, що завдають шкоди здоров’ю; закликає до нелюдяного поводження з тваринами; порушує права національних і інших меншин; містить заклики до насильницьких дій; порушує права авторів і інших власників інтелектуальних прав.
3.2.3. Розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.
3.2.4. Направляти Користувачу інформацію про розвиток Сайту і його сервісів; відправляти sms-повідомлення з метою інформування про коди активації, проводити опитування про якість роботи Сайту, надсилати запити іншої інформації, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
4. Права і обов’язки Користувача
4.1. Користувач зобов’язується:
4.1.1. Повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до моменту реєстрації на Сайті.
4.1.2. Дотримуватися усіх умов цієї Угоди.
4.1.3. Не передавати відомості про інших Користувачів, отримані за допомогою Сайту, третім особам.
4.1.4. Не передавати свою Облікову інформацію третім особам.
4.1.5. Не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб, а також не використовувати персональні дані інших Користувачів або Користувачів будь-яким чином, що не відповідає вимогам законодавства України, в протиправних або протизаконних цілях, в цілях отримання вигоди і будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям створення Сайту.
4.1.6. Не розміщувати в Профілі інформацію і об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права і інтереси інших осіб.
4.1.7. Не реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи або реєструвати групу (об’єднання) осіб або юридичну особу/індивідуального підприємця в якості Користувача.
4.1.8. Не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати будь-яку інформацію, яка:
а)    містить загрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність або порушує недоторканість приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
б)    є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
в)    містить сцени насильства, або нелюдяного поводження з тваринами;
г)    містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
д)    пропагує і/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;
е)    містить екстремістські матеріали;
ж)    пропагує злочинну діяльність або містить ради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
з)    містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною і комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
и)    містить рекламу або описує привабливість вживання алкоголю і/або наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків"(звукових файлів, що чинять дію на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і раді із вживання;
к)    носить шахрайський характер;
л)    а також порушує інші права і інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
4.1.9. Не використовувати програмне забезпечення і здійснювати дії, що спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів, не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми; не використовувати без спеціального на те дозволу Адміністратора Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (чи) взаємодії з Сайтом і його сервісами.
4.1.10. Не намагатися отримати доступ до логіна і пароля іншого Користувача, у тому числі включаючи, але не обмежуючись, обманом, зламом Профілів інших Користувачів і інше.
4.2. Користувачу заборонено:
4.2.1. Здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших Користувачів.
4.2.2. Здійснювати доступ до будь-яких послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністратором Сайту.
4.2.3. Відтворювати, дублювати, копіювати, передавати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно до умов окремої угоди з Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
4.2.4. Розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальними розділами Сайту, встановленими Адміністратором Сайту.
4.2.5. Розміщувати будь-яку інформацію, яка, на думку Адміністратора Сайту, є небажаною, ущемляє інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
4.3. Користувач має право:
4.3.1. Цілодобово отримувати доступ до сервера, на якому розташований Сайт, за винятком часу проведення профілактичних робіт чи інших форс-мажорних обставин.
4.3.2. Самостійно змінювати пароль, не повідомляючи про це Адміністратора Сайту.
4.3.3. Самостійно редагувати раніше розміщену про себе інформацію на Сайті.
4.3.4. Звернутися в службу підтримки для блокування свого Профілю (за відсутності діючих передплат).
4.4. Користувач погоджується з тим, що здійснюючи доступ до Сайту і користуючись його контентом, він:
4.4.1. Висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди і зобов’язується їх дотримуватися, в іншому випадку має припинити використовувати Сайт.
4.4.2. Отримує особисте невиняткове і непередаване право використати контент Сайту на одному комп’ютері, за умови, що ні сам Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача не копіюватимуть або не змінюватимуть програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав відносно програмного забезпечення сервісів, що надаються Сайтом.
4.4.3. У цілях реалізації цієї Угоди Користувачі дають Адміністратору Сайту дозвіл на використання, зберігання, обробку персональних даних тим способом і в тій мірі, в якій це необхідно для виконання умов даної Угоди.
Порядок використання, зберігання, обробки і поширення персональних даних Користувачів розміщено на Сайті за адресою: https://atc.org.ua. Користувач погоджується на передачу третім особам персональних та інших даних, у тому числі для їх обробки, для забезпечення функціонування Сайту, реалізації партнерських і інших програм, за умови забезпечення відносно даних, що передаються, режиму, аналогічного режиму, існуючому на Сайті, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись передачею персональних даних особам, що афільовані з Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  або уклали з ними договори, а також третім особам у випадках, коли така передача потрібна для використання користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з користувачем.
5. Реєстрація Користувача
5.1. З метою користування доступом Користувач повинен пройти обов’язкову процедуру реєстрації на Сайті за адресою https://atc.org.ua. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною.
5.2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністратору Сайту необхідну достовірну і актуальну інформацію для формування Профілю, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище, ім’я, побатькові. Реєстраційна форма Сайту може запросити у Користувача іншу додаткову інформацію.
5.3. Після закінчення процесу реєстрації Користувач набуває права володіння Обліковою інформацією Користувача. Це означає, що він несе відповідальність за безпеку Облікової інформації, а також за всі майбутні дії на Сайті під даною Обліковою інформацією Користувача. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора Сайту про будь-який випадок несанкціонованого доступу до особистого «Кабінету» Користувача, здійсненого третьою особою без згоди і відома Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки Облікової інформації Користувача. Адміністратор Сайту не несе відповідальність за можливу втрату або псування даних, яке може статися через порушення Користувачем положень цього пункту Угоди.
5.4. Для початку роботи з Сайтом Користувач повинен внести у відповідному розділі Сайту свою Облікову інформацію та здійснити оплату послуг. Кожен курс, програма стартує в першого числа кожного місяця календарного року. Користувач може забронювати собі курс заздалегідь, оплативши його у повному обсязі, але доступ відкриється 1 числа місяця. Наприклад, Користувач оплатив певний курс 20 жовтня, то Користувачеві слід обрати «Початок навчання» місяць листопад і тоді першого листопада відкриється доступ до конкретного курсу. 
5.5. Якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його логіна і пароля, вважаються здійсненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіна і пароля і/або Профілю Користувача або поширення логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Власника Сайту.
6. Відповідальність Сторін
6.1. Користувач самостійно визначає перелік організаційних і програмних (для ЕОМ) засобів для збереження в таємниці своєї Облікової інформації і забезпечення санкціонованого доступу до неї. Адміністратор Сайту не несе відповідальність за збитки, заподіяні Користувачу в результаті розголошування третім особам Облікової інформації Користувача, що сталися не з вини Власника Сайту. Якщо будь-яка особа, окрім Користувача, авторизується на Сайті, використовуючи Облікову інформацію Користувача, то усі дії, здійснені такою особою, вважатимуться здійсненими цим Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за усі дії, здійснені ним на Сайті, а також за усі дії, здійснені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням його Облікової інформації.
Адміністратор Сайту не гарантує, що програмне забезпечення Cайту не містить помилок і/або комп’ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду. Адміністратор Сайту надає можливість Користувачу використовувати програмне забезпечення Сайту «Як воно є», без будь-яких гарантій з боку Адміністратора Сайту.
6.3. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за збитки, заподіяні Користувачу в результаті повідомлення іншим Користувачем недостовірної інформації, а також заподіяні діями (бездіяльністю) іншого Користувача. Адміністратор Сайту не гарантує, що інформація, що міститься в Профілях Користувачів, є достовірною і повною.
6.4. Адміністратор Сайту докладає усіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності Сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою, а також можливі збитки, що виникли у тому числі, але не обмежуючись, в результаті:
а)    неправомірних дій Користувачів, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту;
б)    збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними вірусами і іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту;
в)    відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) Інтернет-з’єднань між сервером Користувача і сервером Сайту;
г)    проведення державними чи іншими органами заходів у рамках Системи оперативно-розшукових заходів;
д)    встановлення державного регулювання (чи регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет і/або встановлення вказаними суб’єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Угоди;
е)    інших випадків, пов’язаних з діями (бездіяльністю) Користувачів і/або інших суб’єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет і/або комп’ютерного устаткування, що існувала на момент укладення Договору, так само будь-яких інших дій, спрямованих на Сайт і на третіх осіб;
ж)    виконання робіт, вказаних в п. 6.5 і п. 6.6 даної Угоди.
6.5. Адміністратор Сайту має право проводити профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням роботи Сайту по можливості в нічний час і максимально скорочуючи час непрацездатності Сайту, повідомляючи про це Користувача, якщо технічно це є можливим.
6.6. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій чи збоїв в  програмно-апаратних комплексах третіх осіб, що співпрацюють з Адміністратором Сайту, можливе призупинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Користувача.
6.7. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до усіх або до  будь-якого з розділів або сервісів Сайту у  будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причини, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яку може заподіяти така дія. Адміністратор Сайту закріплює за собою право видалити Профіль Користувача і/(або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до  будь-якого з сервісів Сайту, якщо виявить, що Користувач представляє загрозу для Сайту і (чи) його Користувачів. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цієї Угоди тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення Облікової інформації (припинення реєстрації) Користувача. Видалення Профілю Користувача означає автоматичне видалення усієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення Облікової інформації Користувач втрачає право доступу до Сайту
6.8. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов’язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або військові дії і інші обставини непереборної сили, які виникли після укладення Угоди і які не залежать від волі Сторін.

7. Порядок вирішення суперечок і врегулювання претензій
7.1. У разі виникнення суперечок між Користувачем та Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з питань, пов’язаних з виконанням Угоди, Сторони вживатимуть заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок вирішення суперечок обов’язковий. Претензії Користувачів приймаються і розглядаються Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого тільки письмово і в порядку, передбаченому цією Угодою і чинним законодавством України.
7.2. Для вирішення суперечок, що виникли між Користувачем та Науково-освітнім Центром професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в результаті використання Сайту, застосовується наступний претензійний порядок:
Користувач, який вважає, що його права порушені через дії Науково-освітнього Центру професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, направляє останньому претензію, яка містить суть вимоги, що пред’являється, її обґрунтування, а також усі дані Користувача. Претензія надсилається Науково-освітнього Центру професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого письмово поштою;
впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання претензії Науково-освітній Центр професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого зобов’язаний направити свою відповідь на адресу електронної пошти або поштою на поштову адресу, вказану в претензії Користувача;
у разі недосягнення згоди шляхом претензійного порядку суперечка підлягає розгляду відповідно до п. 7.4 Угоди;
Науково-освітній Центр професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center)  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого не розглядає анонімні претензії або претензії, що не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі наданих ним при реєстрації даних.
7.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет і Сайтом зокрема, Науково-освітній Центр професійного розвитку «ATC» (Advanced Training Center)  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має право самостійно притягати компетентні організації в якості експертів. У разі встановлення провини Користувача, останній зобов’язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.
7.4. При недосягненні згоди між Сторонами шляхом переговорів, суперечка, підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Редакція діє з 01.12.2022