Do you or your employees need to improve the qualifications? Then contact us. We will develop a training course according to your request. As a result, you gain a professionally prepared certificate educational program, course content adapted to your needs, and an official document upon successful completion of the advanced training course.
Price by agreement
Do you or your colleagues need additional knowledge of HR management? We will prepare a course specially for you, at your request. As a result, you will gain a professional and meaningful course based on a certified educational program, developed taking into account your needs, and a great bonus will be that in the course we will take into account the needs of many HR managers in legal support of procedural points regarding the management of HR processes. As a result of completing the course, you will receive an official document on increasing the level of knowledge in HR management.
Price by agreement
We will develop a training course at your request on the peculiarities of the legal regulation of civil service. The course will correspond to a certificate educational program, upon completion of which you will receive an official document on professional development.
Price by agreement
Якщо Ви потребуєте консультативного висновку із різних галузей права, приміром, Ви готуєте справу до розгляду у суді, чи Вам потрібно науково-правовий висновок чи проведення науково-правової експертизи, то саме наші фахівці нададуть висококваліфіковані правові висновки, які будуть додатковим аргументом для побудови Вашої правової позиції. Тож не зволікайте, Ви маєте унікальну можливість отримати науково-правові висновки, консультації та експертизи за зручними умовами!!!
Price by agreement
Do you want to move to a new level of career and professional development, learn about the intricacies of labor relations, be able to evaluate the effectiveness of employees, understand the procedural issues of applying disciplinary and material activities, learn how to easily draw up personnel documents, understand the peculiarities of income taxation in the form of wages and according to civil law contracts; understand the issues of control and responsibility for violations of legislation regarding the conclusion of an employment contract, registration of labor relations with employees (hired persons)?! Then this course is just for you!
1150 ₴
Learn to use business vocabulary in English! If you want to improve your vocabulary regarding conducting business negotiations, meetings, and attracting clients, then sign up for this course. With this course, you will learn and actively use business vocabulary to accurately communicate, form complex sentences, conduct meetings, negotiations, interviews and much more. Sign up now!
700 ₴
The purpose of the course is to improve knowledge and form basic skills of English-language legal written communication at the lexical, grammatical, and stylistic levels as well as to teach essentials of the structure and layout of basic English-language professional legal documents required when working with foreign partners.
850 ₴
The purpose of the course is to increase the level of abilities, skills and knowledge of pedagogical employees to use the multimedia and interactive technologies in the educational process for their effective performance of their pedagogical function.
2600 ₴
The purpose of this course is to increase the professional competencies of pedagogical and academic staff in the use of multimedia and interactive tools in the educational process.
1700 ₴
Мета цього курсу - підвищення рівня умінь, навичок та знань науково-педагогічних працівників та юристів-практиків щодо використання цифрової інформації у кримінальному процесуальному доказуванні.
600 ₴
Мета цього курсу - підвищення рівня знань педагогічних, науково-педагогічних, практичних працівників з питань проведення слідчих (розшукових) дій, вдосконалення аналітичних здібностей щодо пошуку та узагальнення актуальної судової практики для використання у створенні навчально-методичних комплексів, викладанні дисциплін кримінально-правового циклу, а також правозастосовній діяльності
1100 ₴
Мета курсу – підвищити рівень умінь, навичок і знань педагогічних, науково-педагогічних і державних службовців у використанні нової редакції Українського правопису, Національного стандарту ДСТУ 4163:2020, дотриманні лексичних і граматичних норм української мови в освітньому процесі та для ефективного виконання своїх педагогічних і професійних функцій.
550 ₴
Метою курсу є підвищення рівня умінь, навичок та знань депутатів місцевих рад всіх рівнів, їх помічників, працівників апаратів місцевих рад та їх виконавчих комітетів, представників органів самоорганізації населення, старост при виконанні ними покладених на них повноважень в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення, навчання практичним навичкам щодо ефективного використання традиційних та новітніх форм і методів роботи депутатів місцевих рад з урахуванням змін територіальної, правової і матеріально-правової основи місцевого самоврядування, запозичення кращих вітчизняних практик і наукових рекомендацій.
1100 ₴
Навчальна програма курсу підвищення кваліфікації спрямована на підвищення рівня умінь, навичок та знань слухачів у використанні мультимедійних та інтерактивних технологій в освітньому процесі при викладанні аграрно- та земельно-правових дисциплін, вдосконалення професійних та науково-практичних знань у сфері новелістичних аграрних та земельних правовідносин, необхідних для виконання своїх функцій у процесі здійснення освітньої, наукової та правничої діяльності, а також розвитку кар’єри. Зміст програми охоплює як практико зорієнтовану, так і методичну складові підвищення кваліфікації слухачів.
1100 ₴